Hjem

Velkommen til Speciallægerne Niels Wagner og Niels Råberg

Henvisning er ikke nødvendigt

OBS Klinikken har lukket pga. sommerferie fra mandag d. 16 juli til og med søndag d. 29 juli. Der er dog åbent i høreklinikken for patienter, der allerede har aftalt tid. Vi åbner igen mandag d. 30 juli. God sommer.

Søndre Strandvej 10, stuen, 3000 Helsingør

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonHVEM ER VI

SelvbetjeningSKRIV TIL LÆGEN

Find_vejFIND VEJ

Som speciallæger behandler vi sygdomme i

 • Øre
 • Næse
 • Bihuler
 • Hals
 • Spytkirtler
 • Strube
 • Stemmebånd
 • Mund
 • Tunge
 • Svælg
 • Balanceorganerne hos både børn og voksne.

 
Vi behandler mange børn for væske i mellemørerne, mellemørebetændelse og polypper med isættelse af dræn i trommehinden og/eller fjernelse af polypper.

Vi foretager udredning og behandling for

 • hørenedsættelse
 • tinnitus
 • svimmelhed
 • allergi
 • hæshed
 • snorken
 • søvnapnø
 • smerter i øre
 • hals
 • bihuler
 • ansigt og pande
 • slim/ klump fornemmelse i hals
 • spytsten & kronisk stoppet næse

 
Vi har ultralydsapparat til undersøgelse for knuder og hævelser på halsen, struma eller mistanke om kræft.

Vi har meget stor erfaring i kirurgisk behandling af nedsat luftskifte i næsen, skæv næseskillevæg, næsepolypper og kronisk bihulebetændelse.

Øre-næse-halsspecialet består for en stor del af akutte sygdomme. Det kan være næseblod, akut mellemørebetændelse, byld i halsen eller mistanke om kræft, der skal undersøges hurtigt. Vi har flere akut-tider hver dag, så man kommer hurtigt til om nødvendigt. Ventetid for ikke akutte lidelser er 1-2 uger.

Er det nødvendigt med høreapparatbehandling er der flere muligheder:

Vi kan udlevere gratis høreapparater uden ventetid til dig, hvis du er borger iRegion Hovedstaden, har et simpelt høretab og hvis du ikke har fået offentligt tilskud til høreapparat de sidste fire år. Hvis dit høreapparat er bortkommet, gået itu eller der er væsentlig ændring i hørelsen og ørelægen vurderer, at der er et betydeligt behov for udlevering af nyt høreapparat kan du få bevilling til et nyt høreapparat, selvom der ikke er gået 4 år siden sidste udlevering.

I den offentlige ordning kan man vælge mellem en række høreapparater, som Regionen Hovedstaden har taget i licitation. Undersøgelse, høreprøver, høreapparater, justering og service de efterfølgende fire år dækkes af sygesikringen.

Ønsker du ikke det offentlige høreapparat hos os eller har du særlige hørelidelser kan du blive henvist til de offentlige høreklinikker på Hillerød og Bispebjerg Hospitaler. Desværre er ventetiden der henholdsvis 44 uger og 54 uger. Vi har ingen ventetid på offentligt høreapparat i vores øre-næse-halsklinik.

Vi kan også udlevere private høreapparater. Dette kan blive aktuelt, hvis du ønsker et andet høreapparat end dem som Region Hovedstaden tilbyder. Dette kan gøres gennem vores private firma Høreklinikken Helsingør Aps. Vælger du denne måde kan du få at offentligt tilskud, men der vil altid være en egenbetaling, der afhænger af hvilken type høreapparat du vælger. Der er en prøveperiode, så du kan afprøve om pris og kvalitet hænger sammen.

Du kan også få en bevilling til offentligt tilskud m.h.p. udlevering af høreapparat i en anden privat høreapparatbutik, hvis du ønsker det. Kriterierne for denne bevilling er de samme som er gældende, hvis man skal have et offentligt høreapparat.

Læs mere om høreapparatudlevering under Høreapparat